OGŁOSZENIE

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ

informuje, że oczekuje na oferty zainteresowanych nabyciem działki oznaczonej numerem 2991/1 o powierzchni 729 m kw., położonej przy al. Jana Pawła II, przeznaczonej według planu zagospodarowania przestrzennego na handel, gastronomię, usługi motoryzacyjne.

Szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji i sposobu zagospodarowania działki udziela
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, Pl. Kościuszki 22, pok. nr 3, tel. (0-81) 752-03-41 w. 22.

Oferty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej Pl. Kościuszki 5, pok. nr 11.