Zmiany w Funduszu Gwarancyjnym

Utworzony wspólnie przez Lubelski Fundusz Przedsiębiorczości i Gminę Łęczna w marcu 2001 r. Fundusz Gwarancyjny, daje osobom bezrobotnym biorącym pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy, możliwość uzyskania poręczenia do tej pożyczki. 

Poręczenie pożyczek z Funduszu Pracy udzielanych przez Powiatowy Urzęd Pracy mogą otrzymać także pracodawcy, biorący pożyczkę na utworzenie nowego miejsca pracy, jeżeli zatrudniają osobę bezrobotną zamieszkałą w gminie Łęczna i siedziba przedsiębiorstwa ma miejsce na terenie gminy Łęczna. 

Od maja 2003 zakres pożyczkodawców został poszerzony.
W chwili obecnej o poręczenie można się ubiegać zarówno pod potrzeby pożyczki z Funduszu Pracy udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy, jak i innych instytucji finansujących, które podpiszą z Lubelskim Funduszem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ramowe umowy poręczenia.

Zabezpieczenie dotyczyć będzie wyłącznie pożyczek i kredytów udzielonych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub już działającym przedsiębiorcom, będącym mieszkańcami Gminy oraz pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne będące mieszkańcami gminy.

Instytucjami finansującymi mogą być: Powiatowy Urząd Pracy, Banki i inne fundusze pożyczkowe ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców.

22.05.2003 r., www.leczna.pl