HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
W SOŁECTWACH GMINY ŁĘCZNA

 

data i godzina

miejsce spotkania

14.05, g. 13.00 świetlica w Witaniowie (dla mieszkańców Witaniowa, Podzamcza i Karolina)
16.05, g. 12.00 mieszkanie sołtysa Stasina Marka Ostrowskiego (dla mieszkańców Stasina, Starej Wsi
i Kol. Stara Wieś)
19.05, g. 13.00 świetlica w Zofiówce (dla mieszkańców Zofiówki i Trębaczowa)
20.05, g. 9.00 remiza strażacka OSP w Nowogrodzie (dla mieszkańców Nowogrodu)
21.05, g. 9.00 klub w Ciechankach Krzesimowskich (dla mieszkańców Ciechanek Krzesimowskich, Ciechanek Łęczyńskich, Piotrówka i Rossosza)
23.05, g. 13.00 szkoła w Kol. Łuszczów (dla mieszkańców Kol. Łuszczów)

Tematem spotkań jest integracja z Unią Europejską, dopłaty bezpośrednie w rolnictwie oraz renty i fundusze strukturalne.
Prowadzącymi są: pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Gminnego Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej.