SPOTKANIE OBYWATELSKIE

14 kwietnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Łęcznej odbyło się spotkanie obywatelskie przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Prelegenci przedstawili w skrócie historię i główne zasady funkcjonowania Unii, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się sprawy rolnictwa, którym poświęcono najwięcej czasu i uwagi.

Szczegółowo została poruszona m. in. kwestia dopłat dla rolników. Wyjaśniono, jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dopłatę, jakie kwoty dopłat przysługują rolnikom w zależności od rodzaju produkcji rolnej; scharakteryzowano wreszcie wymogi, jakie muszą spełnić strony w przypadku ubiegania się o rentę strukturalną.

Wśród prelegentów byli obecni: Z. Kuźma - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Z. Wardak - kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łęcznej, Z. Górski, Powiatowy Lekarz Wererynarii, A. Jowik, kierownik Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej, R. Tkaczyk - kierownik Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego O/Łęczna/Świdnik, A. Gębka, E. Wrońska - PZDR,
A. Jermakowicz - Biuro Integracji Europejskiej LUW, T. Brońska - kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Łęcznej funkcjonuje Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej, gdzie codziennie można uzyskać informacje dotyczące UE.