Zwracamy się do wszystkich właścicieli psów zamieszkujących miasto Łęczna i jego najbliższe okolice, o zwracanie szczególnej uwagi na swoich ulubieńców.

Szanowni Państwo
Coraz częściej słyszymy o atakach zwierząt na ludzi, które nierzadko kończą się tragicznie. Najbardziej narażone i bezbronne są dzieci - nieświadome zagrożenia,
z ufnością traktujące napotkane psy.

W roku 2002 do naszego schroniska trafiło 41 psów, które zaatakowały i dotkliwie pogryzły dzieci. W większości były to zwierzęta mające swoich właścicieli, którzy świadomie pozostawili je bez nadzoru.

Skutki takiego postępowania dotykają nie tylko ofiarę pogryzienia, lecz również właściciela psa - musi on bowiem wypłacić poszkodowanemu wysokie odszkodowanie. Wysokość takiego odszkodowania waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, tak więc wypuszczenie psa bez kagańca, obroży, smyczy i osoby trzymającej tę smycz
w ręku, może okazać się bardzo złym i kosztownym pomysłem.

Swobodnie biegające psy powodują również wypadki drogowe, co ma dla właściciela zwierzęcia przykre konsekwencje, gdyż - w świetle prawa - za szkody spowodowane przez zwierzę pozostawione bez nadzoru i opieki odpowiedzialność ponosi właściciel. Co roku pod kołami samochodów ginie, lub zostaje kalekami setki psów, a za wszystko odpowiedzialni są ludzie, którzy w niewłaściwy i lekkomyślny sposób obchodzą się ze swoimi zwierzętami.

W naszej pracy zdarzenia takie są na porządku dziennym i dokładnie wiemy, do jakich tragedii może przyczynić się pies pozostawiony bez opieki i nadzoru właściciela.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na właścicieli psów obowiązek kontroli swojego pupila. Wychodząc z psem na spacer, należy założyć mu smycz, obrożę z numerkiem wydawanym przez Urząd Miasta i kaganiec. Należy również posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciw wściekliźnie. Każdy pies, niezależnie od rasy i swoich rozmiarów, nie posiadający odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania, może być potraktowany jako zwierzę porzucone lub bezdomne, a jego ewentualny właściciel musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami.

Aby uniknąć konfliktowych sytuacji, w trosce o spokój i zdrowie nie tylko zwierząt, ale
i ich właścicieli, innych mieszkańców, a szczególnie dzieci, przypominamy Państwu
o tym wszystkim, gdyż zbliża się właśnie okres wzmożonej aktywności Waszych ulubieńców i teraz należy poświęcić im szczególną uwagę.

Liczymy na Państwa odpowiedzialność i zrozumienie.

Z poważaniem

Małgorzata Jadwiga Szumiło
właściciel Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Nowodwór, 21-100 Lubartów

Schronisko to wygrało przetarg na odłów bezpańskich psów
z terenu gminy Łęczna 

 (www.leczna.pl, 6.03.2003 r.)