O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji nr 113 w Łęcznej powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie łęczyńskim:

1. Teodozja Ewa Syta, przewodniczący
2. Irena Roczniewska, zastępca przewodniczącego
3. Monika Barbara Bartosik, sekretarz
4. Grażyna Katarzyna Kłos, członek komisji
5. Katarzyna Aneta Błaszczak, członek komisji

Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w Łęcznej.
Członkowie Komisji pełnią dyżury w dniach: 15, 18, 19 listopada 2002 r. w siedzibie Urzędu Miasta, w godzinach 8.00-15.00.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 19 listopada do godz. 15.00.

Druki dokumentów można pobrać w czasie pełnienia dyżurów członków Komisji Okręgowej.

Spis członków izby rolniczej uprawionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Łęcznej, pok. nr 1, od dnia 25 listopada przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu.

Kandydaci na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej
w powiecie łęczyńskim, okręgu nr 113 w Łęcznej:
 

nazwisko

imiona

wiek

wykształcenie

zawód

miejsce zamieszkania
1. Galant Mieczysław Julian 58 średnie rolnik

Trębaczów 67

2. Gębka Anita Stanisława 32 wyższe specjalista ds. organizacji rynku Łuszczów 89 A
3. Jarczyk Piotr 56 średnie technolog gazownictwa Stara Wieś 38 A
4. Staszczyk-Lipińska Elżbieta 47 wyższe rolnik Witaniów 26
5. Wołosińska Alicja Elżbieta 46 wyższe nauczyciel Łeczna, ul. Księżycowa 6

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie łęczyńskim odbędą się

8 grudnia 2002 r. w godz. 8.00-18.00.

Lokal wyborczy mieści się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęcznej,
Plac Kościuszki 22.