PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ŁĘCZNEJ
 
ogłasza, że przyjmuje oferty na
przeprowadzenie badania finansowego
za 2002 rok