OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta w Łęcznej
z a p r a s z a

zainteresowanych nabyciem działek położonych w m. Łęczna przy ulicy Rzemieślniczej , na os. Słonecznym, przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną z funkcją uzupełniającą- rzemiosło, za ceną ustaloną w drodze rokowań, - do składania wniosków.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok. Nr 7 do dnia 2002-03-18.

Szczegółowych informacji dot. lokalizacji, powierzchni i sposobu zagospodarowania oraz zasad negocjacji - udziela Referat IRG UM, pok. Nr 11 , tel. 753-02-13 w. 22.