OGŁOSZENIE

Wznowione wydanie mapy turystycznej:

Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie (część zachodnia)
z najbardziej aktualnym planem miasta Łęczna

  • Dla zainteresowanych:
  • mapa jest dostępna w punktach Informacji Turystycznej na teren województwa lubelskiego
  • cena : ok. 5 zł
  • mapę wydało "KARTPOL" s.c. - Lublin