• Stanowisko d/s organizacji pozarządowych

  • Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Halina Szewczyk
Plac Kościuszki 22
tel. (081) 752 03 41 w. 19

Udziela informacji i pomocy w zakresie:

  • uzyskiwania dotacji dla organizacji pozarządowych od Urzędu Miejskiego,
  • rozliczania tej dotacji po zakończeniu realizacji zadania,
  • reaktywowania Forum Organizacji Pozarządowych,
  • rejestrowania i uruchamiania działalności stowarzyszeń lub innych organizacji pozarządowych,
  • działań na terenie gminy w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
  • działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej
  • ruchu grup samopomocowych AA( Anonimowi Alkoholicy) i AL-Anon (Osób Współuzależnionych)

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oferuje:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej przyjmując i rozpatrując wnioski o zastosowaniu obowiązku podjęcia leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu. Komisja przyjmuje osoby zainteresowane ww. sprawami w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w siedzibie Regionalnego Centrum Trzeźwości "MAKSYMILIAN".

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej na rok 2003