Oferuje do zagospodarowania teren położony w atrakcyjnej części miasta

Przeznaczenie terenu:

  • Kompleks handlowo-usługowy z towarzyszącym dworcem autobusowym,

Uzbrojenie terenu:

  • Sieć telefoniczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa na terenie działek

Zasady zagospodarowania terenu:

  • Teren wymaga opracowania kompleksowego projektu w powiązaniu z otaczającymi funkcjami,

  • Przy opracowaniu planu zagospodarowania terenu należy brać pod uwagę możliwość pozostawienia pawilonów handlowych

Dostępność komunikacyjna:

  • Bardzo dobra

Powierzchnia terenów i forma własności:

  • Działka 2690/6 - 0,2216 ha, własność Gminy Łęczna

  • Działka 2689/3 - 01439 ha, własność Gminy Łęczna

  • Działka 2688/7 - 0,15 ha, własność Gminy Łęczna

Kontakt:

  • Referat IRG - Urząd Miejski, tel. (081) 752-07-05 w. 26

Ogłoszenie ma charakter informacyjny

Oferta w formacie gif (49 kB)