Burmistrz Łęcznej poszukuje inwestorów zainteresowanych gospodarowaniem budynku byłego
"Zajazdu pod Mustangiem" i przyległego terenu w Łęcznej przy ul.3 Maja 41

 • Nieruchomość położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu - na skarpie nad rzeką Wieprz, przy wjeździe do miasta
Dane o obiekcie
 • Obiekt położony na działce nr 1993/4 o pow. 1,7974 ha, stanowiącej własność Gminy Łęczna,
 • Powierzchnia zabudowy - 2.250 m2
 • W wyniku pożaru w miesiącu czerwcu 1999 r. zniszczeniu uległ dach budynku i elementy wykończeniowe - opracowana została przez Urząd Miasta koncepcja odbudowy.
Przeznaczenie terenu:
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna teren może być przeznaczony na:
  • usługi turystyczne
  • usługi administracyjne
  • usługi kulturowe
  • usługi oświatowe
 • Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość rozbudowy istniejącego obiektu
Składanie ofert:
 • Oferty z propozycją zagospodarowania obiektu należy składać w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 z oznaczeniem **Zagospodarowanie obiektu byłego "Zajazdu Pod Mustangiem"**
Kontakt:
 • Referat IRG - Urząd Miejski, tel. (081) 752-07-05 w.26

Ogłoszenie ma charakter informacyjny

Oferta w formacie gif (40 kB)