Oferuje do zagospodarowania teren położony w atrakcyjnej części miasta

Przeznaczenie terenu:

  • usługi handlu i rzemiosła
Uzbrojenie terenu :
  • Siec telefoniczna, energetyczna, wodociągowa - od ulicy Pasternik, oraz sieć gazowa i telefoniczna - od ulicy Rzemieślniczej
Zasady zagospodarowania terenu: 
  • Lokalizacja nowych obiektów usługowych na działkach odpowiadających programowi użytkowemu,
  • Obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na własnym terenie,
  • Przemysł nieuciążliwy dla środowiska, rzemiosło, składy, magazyny
Powierzchnia terenów i forma własności:
  • 12UH, UR - 2,14 ha - całość własność Gminy Łęczna
  • 14UH, UR - 2,90 ha - w tym 0,52 ha własność Gminy Łęczna
  • 10UH, UR - całość własność Gminy Łęczna
  • Forma i termin zdobycia terenów stanowiących własność Gminy w zależności od zainteresowania inwestorów.
Kontakt:
  • Referat IRG - Urząd Miejski, tel. (081) 752-07-05 w.26

Ogłoszenie ma charakter informacyjny

Oferta w formacie gif (49 kB)