Oferty inwestycyjne      Zaproszenie dla inwestorów

Gmina Łęczna posiada strategię rozwoju, która określa wizję miasta do 2017 roku. Miasto dysponuje uzbrojonymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe, działalność usługowo-handlową i produkcyjną.         


Uchwałą Rady Miejskiej przedsiębiorca, który rozpocznie lub rozszerzy działalność produkcyjną i zainwestuje na terenie miasta i gminy Łęczna:

 • od 262,5 tys. zł do 525 tys. zł zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości na 3 lata,
 • od 525 tys. zł do 840 tys. zł zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości na 4 lata,
 • powyżej 840 tys. zł zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 5 lat.


  Zwolnienia, o których mowa powyżej, dotyczą ponadto przedsiębiorców rozpoczynających lub rozszerzających działalność handlową oraz usługową na terenie miasta i gminy Łęczna. W tym przypadku wynoszą one:
 • za inwestycję o wartości od 262,5 tys. zł do 525 tys. zł - zwolnienie z podatku od nieruchomości na 1 rok,
 • od 525 tys. zł do 840 tys. zł - zwolnienie na 2 lata,
 • powyżej 840 tys. zł - zwolnienie na 3 lata.

        
Szczególnie są promowane przez gminę inwestycje w branżę turystyczną, gastronomię i hotelarstwo:

 • dla podmiotów, których wartość inwestycji mieści się w granicach od 63 tys. zł do 84 tys. zł - zwolnienie z podatku od nieruchomości wyniesie 2 lata,
 • od 84 tys. zł do 105 tys. zł - zwolnienie na 3 lata,
 • powyżej 105 tys. zł - zwolnienie z podatku od nieruchomości na 4 lata.

Co istotne powyższe zwolnienia dotyczą również inwestycji wykonanych w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku. Podatku nie będą płacić również rzemieślnicy, którzy zajmą się ciesielstwem, kowalstwem i szewstwem.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania w Gminie Łęczna


Czerwone kółko oznacza lokalizację terenu znajdującego się w ofercie inwestycyjnej

oferta nr 1 oferta nr 2 oferta nr 3 oferta nr 4
 • Oferta nr 1 - teren w dzielnicy przemysłowej, w sąsiedztwie istniejących zakładów przemysłowych i usługowych,
 • Oferta nr 2 - budynek byłego "Zajazdu pod Mustangiem" - nieruchomość położona w bardzo atrakcyjnym miejscu - na skarpie nad rzeką Wieprz, przy wjeździe do miasta od strony Lublina,
 • Oferta nr 3 - teren przeznaczony na kompleks handlowo-usługowy, z towarzyszącym dworcem autobusowym,
 • Oferta nr 4 - teren przy przy wyjeździe z miasta w kierunku Chełma - usługi turystyczne, handel, gastronomia,
 • Oferta nr 5 - teren przeznaczony na centrum administracyjne

Ogłoszenie ma charakter informacyjny

Bliższe informacje - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy