INFORMACJA 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonym na dni 7 i 8 czerwca 2003 r.

Kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum zgłaszają podmioty uprawnione o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (partie polityczne, kluby poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentarne, stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje – spełniające warunki określone
w ustawie).

Pomioty te muszą posiadać zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 tej ustawy.

 

Podstawa prawna: