Łęczna prowadzi współpracę na mocy podpisanych umów z węgierskim miastem Hajduhadhaz i włoskim miastem Treviolo. Efektem współpracy jest coroczna wymiana grup młodzieży, wymiana kulturalna oraz wymiana doświadczeń samorządowych. Planowane jest rozszerzenie współpracy o wymianę sportową a także o współpracę gospodarczą przedsiębiorstw z miast partnerskich.

        Hajduhadhaz
Miasto położone 18 kilometrów na północ od Debreczyna stolicy województwa Hajdu-Bihar. Około 13 tys. mieszkańców.

        Treviolo
Miasto położone na przedmieściu Bergamo głównego miasta prowincji. Około 8 tys. mieszkańców.
http://www.comune.treviolo.bg.it/