Ludność

LICZBA MIESZKAŃCÓW (dane z 28 III 2003 r.)

gmina       3 361
miasto 22 281
razem 25 642
STRUKTURA WIEKOWA (miasto i gmina)

wiek

miasto

%

Gmina

%

Razem

%

0-18 lat 8253 37% 881 26% 9134 36%
19-35 lat 5407 24% 820 24% 6227 24%
36-66 lat 8013 36% 1156 34% 9169 36%
ponad 66 lat 537 2% 498 15% 1035 4%


Liczba ludności w latach 1988-1996

 

1988

1991

1993

1994

1995

1996

2000
miasto 17 152 20 129 21 941 21 749 21 796 21 930 22 405
gmina 3 596 3 379 3 331 3 354 3 333 3 347   3 331
razem 20 748 23 508 25 272 25 103 25 129 25 277 25 736
Powierzchnia

Powierzchnia gminy - 5 590 ha, powierzchnia miasta - 1 900 ha, razem - 7 490 ha.

grunty orne 5 281 ha
łąki 511 ha
lasy 283 ha
wody stojące 115 ha
wody płynące 55 ha