Łęczna jest od strony Lublina bramą wjazdową na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. To przez Łęczną jedzie się często w drodze nad jezioro Białe koło Włodawy, przez miasto się też przejeżdża kierując się nad jezioro Piaseczno czy Zagłębocze. Rzadko jednak w nim zatrzymuje. Ambicją włodarzy miasta jest ten stan zmienić. Docelowo Łęczna ma liczyć około 32 tysięcy mieszkańców czyli o prawie dziewięć tysięcy więcej niż obecnie. Ma być dużym ośrodkiem turystycznym, o rozbudowanej bazie gastronomicznej i noclegowej oraz silnym handlu.

Budowa Centrum Handlowego

Szkoła Podstawowa nr 4

Blok mieszkalny przy ul. Staszica

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4

Osiągnięcie celu nie jest jednak proste i wymaga wielu różnorodnych działań. Generalną strategię wyznacza uchwalony pod koniec ubiegłej kadencji Rady Miejskiej, plan rozwoju miasta na lat piętnaście, któremu nadano rangę aktu prawnego. Kreśli on wizję miasta przyjaznego mieszkańcom, wykorzystującego naturalne walory turystyczne i historyczne Łęcznej - malownicze położenie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, liczne zabytki dawnej architektury. Nie zapomina się w nim o handlu, usługach, a także drobnym przemyśle. Biznesmenów chce się hołubić, między innymi za pomocą rozsądnej polityki podatkowej.

Od trzech już lat funkcjonują w Łęcznej
zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących w gminie. Program podatkowy na 2000 rok radni poszerzyli i uchwalili ulgi, które w perspektywie powinny nie tylko uatrakcyjnić miasto m.in. dla turystów, ale także dać miejscowym nowe miejsca pracy.

Uchwałą z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, przedsiębiorca, który rozpoczyna oraz rozszerza działalności gospodarczą produkcyjną na terenie miasta i gminy Łęczna poprzez zainwestowanie co najmniej 262,5 tys. zł, zostanie zwolniony od tegoż podatku na minimum 3 lata.
Również w przypadku inwestycji o wartości przynajmniej 262,5 tys. zł ze zwolnień skorzystają przedsiębiorcy z branży handlowej i usługowej. Tu przewidziano zwolnienia od roku do 3 lat. 
Radni promują też inwestycje w turystykę, gastronomię oraz hotelarstwo - wystarczy zainwestować min. 63 tys. zł, aby skorzystać z 2-letniego zwolnienia podatkowego. Za inwestycje w tych dziedzinach opiewające na ponad 105 tys. zł, przedsiębiorca będzie zwolniony z podatku od nieruchomości na 4 lata
pełny tekst uchwały tutaj... Zwolnienia podatkowe, na mocy uchwały dotyczą ponadto cieśli, kowali i szewców. 

Łęczna ma więc dobre warunki dalszego rozwoju i jest na ten rozwój otwarta. Walory turystyczno-krajoznawcze na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego połączonego w przyszłości nowym przejściem granicznym (we Włodawie) z Pojezierzem Szackim na Ukrainie winny kusić inwestorów nie tylko krajowych. W stolicy powiatu już funkcjonuje 1250 podmiotów gospodarczych, a przed gminą są realne perspektywy dalszego rozwoju, nie tylko w oparciu o wzrost Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Położenie w strefie regionu słabo zurbanizowanego podnosi jeszcze atrakcyjność i siłę przyciągania jedynego miasta w powiecie, które do tego ma nieźle rozwiniętą infrastrukturę - jest np. w całości stelefonizowane, a nowoczesna oczyszczalnia ścieków wykorzystuje obecnie zaledwie połowę swoich możliwości.

Oczyszczalnia ścieków

Siedziba oddziału spółki Netia

Blok mieszkalny przy ul. Armii Krajowej

Wnętrze hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Przewidywane kierunki rozwoju gospodarczego to przetwórstwo rolno-spożywcze oparte m.in. na miejscowym rolnictwie, usługi turystyczno-rekreacyjne, zakłady produkcyjno-usługowe obsługujące pobliską kopalnię węgla kamiennego oraz usługi dla ludności i handel.

Aktualne oferty inwestycyjne tutaj...