Miasto: historia, położenie geograficzne, dane statystyczne, atuty miasta, plan miasta, zabytki, miasto w fotografii, miasta partnerskie, znaki miastaWładze: informacje ogólneradni IV kadencjikomisje rady,  uchwały Rady MiejskiejBiuro Rady Miejskiej, Biuletyn Informacyjny Rady MiejskiejSesje Rady Miejskiej, interaktywny schemat organizacyjny Urzędu MiastaRady Osiedlowe i Sołectwa Budżet Gminy,przepisy organizacyjne - Statut Gminy, Regulamin Rady MiejskiejRegulamin Organizacyjny Urzędu. Urzędy i instytucje: Gmina, Starostwo Powiatowe, Instytucje Powiatowe, inne instytucje. Oświata - przedszkolaszkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły społeczne i prywatne, zespoły szkół, inne. Kultura -  muzeabiblioteki, Centrum Kultury, ośrodki kultury i kluby. Sport - kluby sportowe, obiekty sportowePrasa lokalna. Zdrowie - przychodnie i poradnie, apteki, innePomoc społeczna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom SamopomocyOrganizacje pozarządowe. Turystyka i wypoczynek Aktualności: Pogoda, Kultura, Sport, Przetargi, z ostatniej chwili, Ogłoszenia, Oferty inwestycyjneInformacje praktyczne, Biuletyn Informacyjny RM.