ostatnia aktualizacja:
marzec 2004 r.
 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łęczna

Wersje językowe
Strona archiwalna Urzędu Miejskiego zawiera informacje
o wydarzeniach gminnych z okresu
2001
- 2004 :
IX - XII 2001 r.
I - V 2002 r.
VI - XII 2002 r.
I - III 2003 r.
IV - VIII 2003 r.
IX - XII 2003 r.
I - II 2004 r.

 

 

Miasto: historia, położenie geograficzne, dane statystyczne, atuty miasta, plan miasta, zabytki, miasto w fotografii, miasta partnerskie, znaki miasta

Władze: informacje ogólneradni IV kadencjikomisje rady,  uchwały Rady Miejskiej, Biuro Rady Miejskiej, Biuletyn Informacyjny Rady MiejskiejSesje Rady Miejskiej, interaktywny schemat organizacyjny Urzędu MiastaRady Osiedlowe i Sołectwa,Budżet Gminy,przepisy organizacyjne - Statut Gminy, Regulamin Rady Miejskiej, Regulamin Organizacyjny Urzędu.

Urzędy i instytucje: Gmina, Starostwo Powiatowe, Instytucje Powiatowe, inne instytucje.
Oświata - przedszkolaszkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły społeczne i prywatne, zespoły szkół, inne. Kultura -  muzea, biblioteki, Centrum Kultury, ośrodki kultury i klubySport - kluby sportowe, obiekty sportowePrasa lokalna. Zdrowie - przychodnie i poradnie, apteki, inne. Pomoc społeczna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy
Organizacje pozarządowe. Turystyka i wypoczynek.

Aktualności: Pogoda, Kultura, Sport, Przetargi, z ostatniej chwili, Ogłoszenia, Oferty inwestycyjne, Informacje praktyczne, Biuletyn Informacyjny RM.