Komenda Powiatowa Policji
Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 89
Telefon: (081) 752-00-91, 752-05-07

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Siedziba/Adres: ul. Przemysłowa 18
Telefon: (081) 752-75-21, fax 752-75-22

  Pogotowie Ratunkowe
Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 24
Telefon: (081) 752-15-82

  Urząd Skarbowy

Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 95
Telefon: (081) 752-36-10

  Posterunek Energetyczny

Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 67
Telefon: (081) 752-09-76

  Posterunek Gazowy
Siedziba/Adres: ul. Świętoduska 7a
Telefon: (081) 752-14-69
Pogotowie gazowe tel. 992

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Siedziba/Adres: ul. Krasnystawska 54
Telefon: (081) 752-10-44, 752-10-45
WWW www.pgkim.leczna.pl 

  Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Siedziba/Adres: ul. Górnicza 3
Telefon: (081) 752-06-35

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Siedziba/Adres: ul. Staszica 7
Telefon: (081) 752-10-74 do 76

  Urzędy Pocztowe
Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 89
Telefon: (081) 752-12-80
Siedziba/Adres: ul. 11 Listopada 9 - Agencja Pocztowa
Siedziba/Adres: ul. Wiosenna 4
Telefon: (081) 752-08-66

  Netia Telekom Lublin SA

Siedziba/Adres : ul. Górnicza 1
Telefon : (081) 462-00-10

  Inspektorat PZU
Siedziba/Adres: ul. Górnicza 3
Telefon: (081) 752-01-88 do 89

  Bank Spółdzielczy
Siedziba/Adres: ul. Partyzancka 17
Telefon: (081) 752-00-51, 462-00-51, 52

  Bank Spółdzielczy - Filia
Siedziba/Adres: ul. Wiosenna 4
Telefon: (081) 752-15-17

  Powszechny Bank Kredytowy BPH Oddział w Łęcznej
Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 95
Telefon: (081) 462-21-85, 86

  PKO BP SA Oddział w Łęcznej
Siedziba/Adres: ul. Szkolna 6
Telefon: (081) 462-00-61, 62

  Bank PEKAO SA
Siedziba/Adres: ul. Staszica 1
Telefon: (081) 752-25-00 do 03

  Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" SA
Siedziba/Adres: 21-013 Puchaczów, Bogdanka
Telefon: (081) 462-51-01
E-mail: bogdanka@platon.man.lublin.pl
WWW: www.bogdanka.lublin.pl
www.lw.com.pl

  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego
Siedziba/Adres: ul. Kpt Żabickiego 1
Telefon: (081) 752-00-22, 23

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
Siedziba/Adres: ul. Staszica 5
Telefon: (081) 752-10-51

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skarbek"
Siedziba/Adres: ul. Staszica 1
Telefon: (081) 752-00-14, 462-18-30

  Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
Siedziba/Adres: ul. Świętoduska 2
Telefon: (081) 462-22-55

  Parafia pw. Św. Barbary
Siedziba/Adres: Aleja Jana Pawła II 97
Telefon: (081) 462-04-00 do 02

  Parafia pw. Św. Józefa

Siedziba/Adres: Aleja Matki Bożej Fatimskiej
Telefon: (081) 752-30-01
E-mail: leczna_sw_jozef@poczta.onet.pl
WWW http://www.kuria.lublin.pl/parafie/leczna-sw_jozefa/