Gazeta Powiatu Łęczyńskiego "POJEZIERZE"

logo

Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 99
Telefon : (081) 752-22-77
E-mail : pojezierze@wp.pl
Redaktor naczelny : Ryszard Nowosadzki
Wydawca : Stowarzyszenie "Regionalne Forum Gospodarcze"


  Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej "MERKURIUSZ ŁĘCZYŃSKI"

 

Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna,ul. Górnicza 12
Redaguje zespół : Eugeniusz Misiewicz, Piotr Winiarski
Wydawca : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
  styczeń 2003 r.  Merkuriusz Nr 15
styczeń 2002 r.  Merkuriusz Nr 14
listopad 2000 r.

 Merkuriusz Nr 13 

grudzień 2000 r. Łęczyński Odyniec Kultury A.D. 2000 dla redakcji Merkuriusza Łęczyńskiego


  "ŁĘCZYŃSKI TYGODNIK POWIATOWY"

Siedziba/Adres : 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95, pok. 307-308  
Telefon : (081) 462-29-32, 462-35-40
E-mail : ltpow@lublin.home.pl
Wydawca : Dom Wydawniczo - Handlowy Waldemar Świrgoń