Świetlica Środowiskowa "BuDzik"
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, Aleja Jana Pawła II 97
e-mail:
WWW: http://free.ngo.pl/sbudzik

Agencja Rozwoju Lokalnego w Łęcznej Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Szkolna 6
Telefon: (081) 752-22-66
Kierownik: Danuta Wyrobek

Regionalne Forum Gospodarcze
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 99
Telefon: (081) 752-22-77
Prezes: Leszek Szafran

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Łęcznej
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Plac Kościuszki 22
Telefon: (081) 462-82-22
Prezes: Kazimierz Niedźwiedź

Stowarzyszenie Rozwoju Łęcznej
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Staszica 6/44
Telefon: (081) 752-03-52
Prezes: Jerzy Blicharski

Centrum Kobiet przy Stowarzyszeniu Rozwoju Łęcznej
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Obrońców Pokoju 3
Telefon: (081) 752-12-94
Prezes: Jolanta Świątek

Stowarzyszenie Organizacji Kobiecych "SOK" Powiatu Łęczyńskiego
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 95A
Telefon: (081) 752-32-46
Prezes: Teresa Madejska

Miejsko-Gminna Rada Kobiet w Łęcznej
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Górnicza 9/14
Telefon: (081) 752-17-50
Prezes: Teresa Madejska

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Źródło"
przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Świętoduska 2
Telefon: (081) 462-18-18
Prezes: Krzysztof Pietras

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Stowarzyszeniu "Barka"
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jaśminowa 4
Prezes: Mieczysław Gołofit

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy Parafii pw. Św. Barbary
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 97
Telefon: (081) 462-04-00 i 05
Prezes: s. Anna Taras

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Łęcznej Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe w Lublinie
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Szkolna 3
Telefon: (081) 752-00-26
Prezes: Zbigniew Wroński - LSP

Stowarzyszenie "LAS" Ludzi Aktywnych Społecznie
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jaśminowa 4
Telefon: (081) 452-75-05
Prezes: Jadwiga Ćwirko

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 95A
Telefon: (081) 752-31-16/17 fax 752-13-15
Prezes: Piotr Winiarski

Górniczy Klub Sportowy GÓRNIK
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 13
Telefon: (081) 752-17-39
Prezes: Zbigniew Krasowski

Miejsko-Górniczy Klub Sportowy GWAREK
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, ul. Gwarków 5A
Telefon: (081) 462-15-00
Prezes: Bogusław Szmuc

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy POJEZIERZE
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, ul. Szkolna 3
Telefon: (081) 752-07-50
Prezes: Andrzej Niedobylski

Miejsko-Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ -TRANSPOL
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 2
Telefon:
Prezes:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
  Sekcja Młodzieżowa w Łęcznej przy Kole 64 Bogdanka
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 4
Telefon: (081) 752-07-28
Prezes: Roman Kościelski

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Zielono-Czarni"
Siedziba/Adres: 21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 16/15
Telefon: (081) 462-86-60
Prezes: Dariusz Kulej