Gmina
    Starostwo Powiatowe
    Jednostki Powiatowe
    inne

    przedszkola
    szkoły podstawowe
    gimnazja
    licea
    szkoły zawodowe
    szkoły policealne
    zespoły szkół
    inne

    muzea
    biblioteki
    Centrum Kultury
    ośrodki kultury i kluby

    POJEZIERZE
    MERKURIUSZ ŁĘCZYŃSKI
    ŁĘCZYŃSKI TYGODNIK POWIATOWY
    Biuletyn Informacyjny - Pismo RM w Łęcznej

    kluby sportowe
    obiekty sportowe

    przychodnie i poradnie
    apteki
    inne

    Środowiskowy Dom Samopomocy
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 
 


Miasto: historia, położenie geograficzne, dane statystyczne, atuty miasta, plan miasta, zabytkimiasto w fotografii, miasta partnerskie, znaki miastaWładze: informacje ogólneradni III kadencjikomisje radykluby radnychuchwały Rady Miejskiej  Biuro Rady Miejskiej, Biuletyn Informacyjny Rady MiejskiejSesje Rady Miejskiej, Zarząd Miastainteraktywny schemat organizacyjny Urzędu MiastaRady Osiedlowe i Sołectwa, Budżet Gminyprzepisy organizacyjne - Statut Gminy, Regulamin Rady Miejskiej, Regulamin Organizacyjny Urzędu. Urzędy i instytucje: Gmina, Starostwo Powiatowe, Instytucje Powiatowe, inne instytucje. Oświata - przedszkolaszkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły społeczne i prywatne, zespoły szkół, inne. Kultura -  muzea, biblioteki, Centrum Kultury, ośrodki kultury i klubySport - kluby sportowe, obiekty sportowePrasa lokalna. Zdrowie - przychodnie i poradnie, apteki, innePomoc społeczna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom SamopomocyOrganizacje pozarządowe. Turystyka i wypoczynekAktualności: Kultura, Sport, Przetargi, z ostatniej chwili, Ogłoszenia, Oferty inwestycyjne, Informacje praktyczneBiuletyn Informacyjny RM.