"Sprzątanie świata" w Łęcznej
Było co zbierać

(20.09) Od godzin przedpołudniowych w naszym mieście trwała akcja "Sprzątanie świata". Uczniowie z łęczyńskich szkół oczyszczali przede wszystkim obrzeża Łęcznej oraz tereny rekreacyjne.

Urząd Miasta w Łęcznej również w tym roku koordynuje wielkie sprzątanie. Dzięki przychylności dyrektorów placówek oświatowych, władz Sekcji Młodzieżowej Koła 64 "Bogdanka" w Łęcznej i zaangażowaniu pracowników interwencyjnych UM, w piątek zebrano mnóstwo nieczystości.

W "Sprzątaniu świata" na terenie gminy Łęczna wzięli udział:

Zbieraniem śmieci podczas akcji objęto przede wszystkim tereny poza osiedlami: las, parki, doliny Wieprza i Świnki. Worki były wywożone na bieżąco przez pracowników PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej, zaś nad bezpieczeństwem uczestników "Sprzątania świata" czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.