Informacje o wszystkich postępowaniach przetargowych są zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna:
www.leczna.pl/bip.htm lub: http://lecznagw.e-bip.pl 

Status* Data Opis zmiany

Łącze

+ 1.03.2004 Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku Centrum Kultury w Łęcznej przy ulicy Obrońców Pokoju 1 tutaj...
+ 4.12.2003 Przetarg Przedszkola Publicznego nr 5 na cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach zajęć tutaj...
+ 24.11.2003 Przetarg Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na zakup talonów świątecznych  tutaj...
+ 10.09.2003 Przetarg PGKiM na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiełka 4 w Łęcznej tutaj...
+ 10.09.2003 Rozstrzygnięcie przetargu PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej na dostawę samochodu specjalnego - śmieciarka do wywozu odpadów komunalnych tutaj...
+ 10.09.2003 Rozstrzygnięcie przetargu PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej na dostawę koparko-ładowarki tutaj...
+ 20.08.2003 Przetarg nieograniczony Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Wilkinowa 14 na renowację pokrycia dachowego oraz remont wiatrołapów tutaj...
+ 11.08.2003 Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na demontaż i montaż asfaltowych progów zwalniających, rozstrzygnięcie przetargu na dostawę pionowych znaków drogowych tutaj...
+ 8.08.2003 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Gimnazjum nr 2 tutaj...
+ 30.07.2003 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Gimnazjum nr 2 tutaj...
+ 25.07.2003 Przetarg PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej na dostawę samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych tutaj...
+ 25.07.2003 Przetarg PGKiM Sp. z o.o. w Łęcznej na dostawę koparko-ładowarki tutaj...
+ 25.07.2003 Przetarg Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Łęcznej na zakup materiałów do wykonania instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

tutaj...

+ 17.07.2003 Przetarg Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 3 na wymianę instalacji elektrycznej, piorunochronnej i uziemiającej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Pl. Kanałowy 33 w Łęcznej tutaj...
+ 4.07.2003 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Gimnazjum nr 2 tutaj...
+ 27.06.2003 Przetarg nieograniczony na modernizację chodników w technologii kostki brukowej przy ulicach administrowanych przez Burmistrza na terenie miasta Łęczna tutaj...
+ 25.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliwa tutaj...
+ 24.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Łęczna tutaj...
+ 20.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę geowłókniny propylenowej na drogi administrowane przez Burmistrza Łęcznej tutaj...
+ 17.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego lub hutniczego o uziarnieniu 0-31,5 mm tutaj...
+ 17.06.2003 Przetarg Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 1 na wymianę instalacji elektrycznej, piorunochronnej i uziemiającej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Rynek III 33 w Łęcznej tutaj...
+ 13.06.2003 Przetarg nieograniczony na zakup paliwa tutaj...
+ 9.06.2003 Przetarg nieograniczony na zakup geowłókniny polipropylenowej tutaj...
+ 6.06.2003 Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Łęczna nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy
tutaj...
+ 6.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Kościuszki 2 tutaj...
+ 5.06.2003 Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego tutaj...
+ 5.06.2003 Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu energetycznego tutaj...
+ 3.06.2003 PGKiM - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę
i montaż okien, drzwi i bram
tutaj...
+ 3.06.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 2.06.2003 Przetarg na zakup kruszywa drogowego na bazie zużla stalowniczego lub hutniczego tutaj...
+ 2.06.2003 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 5 tutaj...
+ 26.05.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 21.05.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę
i montaż paneli ściennych i parapetów wewnętrznych
tutaj...
+ 21.05.2003 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazowej
i centralnego ogrzewania
tutaj...
+ 19.05.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę
i montaż urządzeń na place zabaw
tutaj...
+ 15.05.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego tutaj...
+ 14.05.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej tutaj...
+ 13.05.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę paneli ściennych PCV
i parapetów wewnętrznych
tutaj...
+ 7.05.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw tutaj...
+ 6.05.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego tutaj...
+ 5.05.2003 Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej tutaj...
+ 28.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę mebli biurowych  tutaj...
+ 18.04.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych tutaj...
+ 16.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczo-przemysłowych tutaj...
+ 15.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na na dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o uziarnieniu 0-10 mm tutaj...
+ 15.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni asfaltowych chodników, dróg i ulic na terenie miasta
i gminy Łęczna
tutaj...
+ 15.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na pracę maszyn drogowych wraz z operatorem na drogach administrowanych przez Burmistrza Łęcznej tutaj...
+ 15.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na letnie utrzymanie terenów miejskich  tutaj...
+ 7.04.2003 Przetarg nieograniczony na letnie utrzymanie terenów miejskich tutaj...
+ 3.04.2003 Z A W I A D O M I E N I E - zakwalifikowani do II etapu w przetargu dwustopniowym na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - realizacja inwestycji pod klucz tutaj...
+ 3.04.2003 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowych tutaj...
+ 2.04.2003 Przetarg nieograniczony na pracę maszyn drogowych wraz z operatorem na drogach administrowanych przez Burmistrza Łęcznej tutaj...
+ 31.03.2003 Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego tutaj...
+ 11.03.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę 5 zestawów komputerowych dla UM w Łęcznej tutaj...
+ 28.02.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych tutaj...
+ 25.02.2003 Przetarg nieograniczony dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - I etap tutaj...
+ 24.02.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej tutaj...
+ 7.02.2003 Przetarg nieograniczony na oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej tutaj...
+ 5.02.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 24.01.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 17.01.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na odłów bezpańskich psów tutaj...
+ 16.01.2003 Z A W I A D O M I E N I E - unieważnienie przetargu na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 16.01.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 13.01.2003 Z A W I A D O M I E N I E - rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliwa tutaj...
+ 10.01.2003 Przetarg nieograniczony na odłów bezpańskich psów tutaj...
+ 9.01.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych tutaj...
+ 3.01.2003 Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa tutaj...

 

  Zamówienia publiczne - 2002 rok