foto - Jerzy Małek

panorama Łęcznej z okolic Rossosza

stadin GKS "Górnik"kościół p.w. św.Barbaryspojrzenie na Stare Miasto

łęczńskie łąki tzw."Mościska"

stadion Górnika