foto - Jerzy Małek

Urząd Stanu Cywilnego - 3.01.2002

Netia ul. GórniczaKościół p.w. św. Barbary

Nowa hala sportowa przy Zespole Szkół ul. PiłsudskiegoBank PKO BP - ul.Szkolna

Dzwonnica przy Kościele p.w. św. Marii Magdaleny

Park Podzamcze - 3.01.2002Nadwieprzańskie łąki tzw. "Bobrownicze"Dolina Wieprza - Podzamcze