Wieloletnie programy inwestycyjne

 

  Program Nr 1 Program Nr 2 Program Nr 3 Program Nr 4 Program Nr 5 Program Nr 6 Program Nr 7
Program, jego cel, zadania inwestycyjne   Zaopatrzenie w wodę, poprawa warunków życia mieszkańców Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa stanu dróg gminnych, poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu dróg gminnych, poprawa infrastruktury technicznej „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Łęczna poprzez rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie:
   Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa wodociągu w Nowogrodzie Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna Budowa budynku socjalnego Budowa drogi pomiędzy Centrum Handlowym a terenami SM Batory, Skarbek, Wspólnota Budowa drogi łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską Budowy kanalizacji sanitarnej dla północnej części gminy Łęczna
Jednostka realizująca zadanie Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej Urząd Miasta w Łęcznej
Okres realizacji programu 1999 - 2004 2002-2003 2001-2004 2002-2004 2002-2004 2002-2005 2002-2005
Łączne nakłady finansowe 1 137 152 520 000   2 200 000 700 000 2 100 000 11 008 420
Wysokość wydatków w roku 2002                 227 003 zł                          200 000 zł                2 210 000 zł                  100 000 zł                    25 000 zł                    30 000 zł  
Wysokość wydatków w 2003 roku 200 165 320 000 1 750 000 0 50 000 200 000 50 000
Wysokość wydatków w 2004 roku 118 534 * * 1 150 000 300 000 520 000 3 600 000
Wysokość wydatków w 2005 roku * * * 1 050 000 325 000 500 000 3 600 000
Wysokość wydatków w 2006 roku * * *     450 000  
Wysokość wydatków w 2007 roku           430 000