Inwestycje gminne realizowane w 2003 roku

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Dz., Rozdz. Rok rozp./ Rok zak. Wysokość wydatków
1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z zabudową działek na os. Słoneczne w Łęcznej Dz. 400, rozdz. 40095 2003 60 000 zł
2 Dokończenie budowy drogi gminnej nr 2211016 od Trębaczowa do Kol. Trębaczów, ujętej w strategii budowy dróg Dz. 600, rozdz. 60016 2003 100 000 zł
3 Budowa drogi gminnej nr 2211001od Witaniowa do Zezulina, ujętej w strategii budowy dróg (w granicach terytorialnych gminy Łęczna) Dz. 600, rozdz. 60016 2003 100 000 zł
4 Modernizacja chodników na terenie miasta Łęczna Dz. 600, rozdz. 60016 2003 80 000 zł
5 Budowa ul. Pasternik dojazd do KP PSP II etap Dz. 600, rozdz. 60016 2003 130 000 zł
6 Utrwalenie powierzchniowe dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 2003 40 000 zł
7 Modernizcja budowa dróg na os. Słoneczne Dz. 600, rozdz. 60016 2003 20 000 zł
  RAZEM DZIAŁ 600 470 000 zł
8 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Wspólnoty Nr 1 Dz. 700, rozdz. 70005 2003 18 000 zł
9 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Plac Kanałowy 33 Wspólnoty Nr 3 Dz. 700, rozdz. 70005 2003 15 000 zł
10 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Jagiełki 4 Dz. 700, rozdz. 70005 2003 30 000 zł
11 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Plac Kościuszki 2 Dz. 700, rozdz. 70005 2003 15 000 zł
11 Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje gminne związane z realizacją zadań publicznych Dz. 700, rozdz. 70005 2003 200 000 zł
  RAZEM DZIAŁ 700 278 000 zł
12 Modernizacja Targowiska przy ul. Rynek II Dz. 710, rozdz. 71095 2003 25 000 zł
13 Zakup programów użytkowych, uzupełnienie sprzętu komputerowego Dz. 750, rozdz. 75023 2003 30 000 zł
14 Doposażenie i wymiana zniszczonych mebli, sprzętu w budynkach UM Łęczna Dz. 750, rozdz. 75023 2003 30 000 zł
  RAZEM DZIAŁ 750 60 000 zł
15 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 4; wykonanie ogrodzenia, izolacji części podziemnej; zakończenie inwestycji Dz. 801, rozdz. 80101 2003 75 000 zł
16 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z przejściem na prowadzenie ksiąg rachunkowych na komputerze( zakup programu FK)-Sz Pdst Nr 4 Dz. 801, rozdz. 80101 2003 5 000 zł
17 Zakup komputera do administracji i obsługi wraz z oprogramowaniem Windows; system ZUS-owski- Szkoła Podstawowa w Ciechankach Dz. 801, rozdz. 80101 2003 4 000 zł
18 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości - ZSzO nr 1 Dz. 801, rozdz. 80110 2003 5 000 zł
19 Zakup kserokopiarki Gimnazjum Nr 2 Dz. 801, rozdz. 80110 2003 5 000 zł
  RAZEM DZIAŁ 801 94 000 zł
20 Zakup komputera dla MOPS-U Dz. 853, rozdz. 85319 2003 4 000 zł
21 Zakup kserokopiarki dla ZOSziP w Łęcznej Dz. 854, rozdz. 85495 2003 4 000 zł
22 Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna III etap Dz. 900, rozdz. 90001 2003 500 000 zł
23 Budowa zakładu utylizacji odpadów Dz. 900, rozdz. 90002 2003 3 450 000 zł
24 Zakup wagi samochodowej na składowisko odpadów Dz. 900, rozdz. 90002 2003 50 000 zł
25 Budowa oświetlenia w Ciechankach Krzesimowskich Dz. 900, rozdz. 90015 2003 5 000 zł
26 Budowa oświetlenia w Ciechankach Łęczyńskich Dz. 900, rozdz. 90015 2003 5 000 zł
27 Budowa oświetlenia w Piotrówku Dz. 900, rozdz. 90015 2003 5 000 zł
28 Organizacja terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, placów zabaw na obszarze miasta. Dz. 900, rozdz. 90095 2003 20 000 zł
  RAZEM DZIAŁ 900 4 035 000 zł
28 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie rzeki Świnka na terenie gminy Łęczna Dz. 926, rozdz. 92695 2003 50 000 zł
  O G Ó Ł E M     5 080 000 zł