Nr 9 (53) 12 grudnia 2003 r.
Rada uchwaliła stawki podatków
Wymieniamy dowód
BIP w jednostkach organizacyjnych
Rewitalizacja os. Samsonowicza
Będzie czytelnia internetowa?
   
Nr 8 (52) 14 listopada 2003 r.

Inwestycje, przetargi
Za śmieci muszą płacić wszyscy
Urząd pracuje sprawnie
"Mustang" do zburzenia
   
Nr 6 (44) 23 grudnia 2002 r.
Wstęp
Komisje stałe Rady Miejskiej
I i II sesja Rady Miejskiej - rejestr podjętych uchwał
      Fotografia oraz skład Rady Miejskiej w Łęcznej IV kadencji
Telefony do pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej
- Plac Kościuszki 22
   
Nr 5 (43) 9 stycznia 2002 r.
Odszedł Imre Egerhazi - przyjaciel z Hajduadhaz
Wyciąg z Uchwały Nr XVLII/374/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej
Sesja
"Mijający rok Zarządu Miasta"
Kalendarium
Uchwała nr XLVI/369/2001
Zarząd Miasta Łęczna i Likwidator SP MZOZ informują...
Wykaz uchwał podjętych na XLVI-ej Sesji Rady Miejskiej w dniu 21.11.2001.
  
Nr 4 (42) 2 grudnia 2001 r.
DODATKI MIESZKANIOWE
INWESTYCJE W REALIZACJI
NIGDY DZIECIOM
SESJA
WINDYKACJA
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA XLV-ej SESJI RADY MIEJSKIEJW DNIU 24.10.2001
KALENDARIUM
  
Nr 3 (41) 19 października 2001 r.
APEL
BUDŻET BURMISTRZA
DOBRZE SPOŻYTKOWANA DOTACJA
HERBY
KALENDARIUM
KANALIZACJA ROZPOCZĘTA
LIKWIDACJA SP MZOZ
MIĘDZYNARODOWY PLENER W ŁĘCZNEJ
PGKiM NA POCZĄTKU ZMIAN
POROZUMIENIE CZY WYWŁASZCZENIE
PRZECIW ROZBOJOM
REWITALIZACJA
SESJA
  
Nr 2 (40) 24 września 2001 r.
KALENDARIUM
KALENDARIUM INWESTYCYJNE
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PODZIĘKOWANIE
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM KRZYŻANOWSKIM
  
Nr 1 (39) 12 kwietnia 2001 r.
Potrzeba informacji - Jan Piotrowski
Sesja Rady Miejskiej
Bezpieczeństwo mieszkańców
Inwestycja rozpoczęta! Kanalizacja sanitarna - Jacek Paprota
Budżet gminy Łęczna - Zrównoważony i racjonalny
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna - IRG
Środki pomocowe na inwestycje gminne - mgr inż. Radosław Tkaczyk
Kalendarium
  
 
Biuletyn informacyjny Rady Miejskiej

Redaguje kolegium w składzie (od 6.12.2002):
  • Tadeusz Białek – Redaktor Naczelny
  • Jerzy Małek
  • Mariusz Świrk
  • Stanisław Adamczyk
  • Anna Gąsior
  • Janusz Matysek
  • Bogusław Góral