Biuletyn informacyjny - nr 9 (53), 12 grudnia 2003 r.


Będzie czytelnia internetowa?

Urząd Miejski w Łęcznej zgłosił chęć przystąpienia do programu "Ikonka", organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Ma on na celu tworzenie "czytelni internetowych".

Do objęcia akcją została wytypowana biblioteka i czytelnia przy ul. Obrońców Pokoju 1 – filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Wniosek złożony do MNiI obejmuje 3 kompletne zestawy komputerowe z siecią bezprzewodową, umożliwiającą łączenie się z internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki. Zakup sprzętu jest finansowany w całości przez Ministerstwo.
Urząd Miejski w Łęcznej zwrócił się również z prośbą o rozważenie możliwości objęcia programem "Ikonka" drugiego punktu publicznego dostępu do internetu w Łęcznej.
Jesteśmy bardzo zainteresowani tworzeniem kolejnych „czytelni internetowych”, których docelowo w naszym mieście byłoby co najmniej 3. Poważną i jedyną barierą jest jednak brak środków finansowych. Pragniemy, aby powstałe punkty dostępu nie ograniczały się do stworzenia infrastruktury technicznej; planujemy zapewnienie fachowej opieki dla osób nie posiadających wiedzy w dziedzinie obsługi komputera przez przeszkolonych pracowników i wolontariuszy
– czytamy w piśmie skierowanym do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.