Biuletyn informacyjny - nr 9 (53), 12 grudnia 2003 r.


BIP w jednostkach organizacyjnych

Biuletyn Informacji Publicznej jest już wdrażany również przez jednostki organizacyjne Gminy Łęczna.

Adres internetowy BIP-u jednostek ma postać http://lecznagw.1.e-bip.pl/, gdzie cyfra "1" oznacza określoną jednostkę, w tym przypadku będzie to Biuletyn Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Adresy te ulegną wkrótce zmianie na bardziej przyjazne internautom.

Oznaczenia pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Łęczna w systemie e-bip:

1

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łęcznej

2

Gimnazjum nr 2 w Łęcznej

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej

4

Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej

5

Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich

6

Szkoła Podstawowa w Zofiówce

7

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej

8

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej

9

Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej

10

Przedszkole Publiczne nr 5 w Łęcznej

11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

12

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej

14

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej

15

Centrum Kultury w Łęcznej

16

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej