Biuletyn informacyjny - nr 8 (52), 14 listopada 2003 r.


Rozmowa z Markiem Bańbułą – pełniącym funkcję burmistrza Łęcznej

Urząd pracuje sprawnie

Na wniosek Wojewody Lubelskiego skierowany do prezesa Rady Ministrów, z dniem 3 listopada premier Leszek Miller powołał Marka Bańbułę do pełnienia funkcji burmistrza Łęcznej. Ma to związek z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie powtórzenia czynności wyborczych poczynając od ponownego przeliczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Łęcznej w dniu 10 listopada 2002 r. w wyborach burmistrza przez komisję wyborczą w nowym składzie.

  • Jakie są Pana zadania, jako osoby pełniącej funkcję burmistrza?

Do czasu powołania nowego burmistrza Łęcznej przejąłem wszystkie obowiązki burmistrza wraz z pełnym zakresem odpowiedzialności. Urząd Miejski funkcjonuje bez żadnych przerw, wszyscy petenci są obsługiwani identycznie jak dotychczas. Podobnie jak burmistrz przyjmuję mieszkańców.

  • Jest Pan urlopowanym obecnie zastępcą naczelnika wydziału edukacji, zdrowia, kultury, sportu i spraw obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Pełnienie funkcji burmistrza jest chyba dużym wyzwaniem.

Pracownikiem samorządowym jestem od 1999 r., czyli od powstania powiatu łęczyńskiego. Teraz rzeczywiście jest więcej obowiązków, większa odpowiedzialność i zakres zadań. Wśród moich kompetencji jest przecież pełnia spraw finansowych gminy. Chciałbym podkreślić, że jestem bardzo zadowolony ze współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego. Uważam, że wykonują oni swoje zadania w sposób profesjonalny.

  • Głównym Pana zadaniem będzie zorganizowanie ponownego liczenia głosów wyborczych.

Tak, podstawowa sprawa, którą mam za zadanie zrealizować, związana jest z wyborami i ponownym liczeniem głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8. Do moich kompetencji w tym zakresie należy m. in. powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w nowym składzie spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze oraz wyznaczenie siedzib komisji wyborczych – obwodowej i miejskiej.

  • Stanowisko, na które powołał Pana premier wygaśnie wraz z powołaniem nowego burmistrza Łęcznej. Czy z żalem pożegna się Pan z fotelem burmistrza?

W tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, czy z żalem. Jednak obejmując funkcję burmistrza Łęcznej byłem poinformowany o towarzyszących temu warunkach. Gdyby interesowało mnie tylko stanowisko burmistrza, świadomie wziąłbym udział w wyborach samorządowych w zeszłym roku.

Marek Bańbuła– 37 lat, praktykujący lekarz rodzinny. Pacjentów przyjmuje w Lublinie, a nie w Łęcznej, ponieważ w powiecie łęczyńskim zajmuje się ochroną zdrowia. Kilkanaście lat temu przez 2 lata mieszkał w Łęcznej, ale urodził się w Dzierżoniowie. Ukończył LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, później tamtejszą Akademię Medyczną i specjalizację lekarza rodzinnego.