Biuletyn informacyjny - nr 8 (52), 14 listopada 2003 r.


Inwestycje, przetargi

  • Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę kruszywa na drogi gminne w ilości: kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego 0-10 mm – 140 ton, kruszywo drogowe o uziarnieniu 0-31,5 mm – 1000 ton. Kruszywo trafiło m. in. na drogi w Witaniowie (0,5 km) i Ciechankach Krzesimowskich (0,2 km). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PARKO z Łęcznej, która zaoferowała realizację zamówienia za 50 985 zł.
  • Został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łęczna. Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej oferując następujące stawki:

- koszt roboczogodziny przy ręcznym odśnieżaniu – 24 zł - koszt 1 godz. pracy samochodu ciężarowego – piaskarko-solarki – 280 zł - koszt 1 godz. pracy samochodu ciężarowego z pługiem – 85 zł - koszt 1 godz. pracy spycharki – 95 zł - koszt 1 godz. pracy ładowarki – 100 zł - koszt 1 godz. pracy zgniatarko-równiarki – 115 zł - koszt 1 godz. pracy ciągnika z pługiem – 75 zł - koszt 1 godz. pracy ciągnika z przyczepą – 75 zł.

  • Rozstrzygnięto też przetarg na zakup pojazdu specjalistycznego – używanej ładowarki przystosowana do pracy z wymiennym osprzętem; rok produkcji nie wcześniejszy niż 2000, przebieg do 1000 Mtg. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Wrocławia złożyło najkorzystniejszą ofertę i za kwotę 136 460 zł dostarczy mini ładowarkę typu Bobcad 837 H. Jest to sprzęt produkcji amerykańskiej z 2001 r. i będzie pracował w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starej Wsi. Bobcad ma służyć głównie do załadowywania odpadów na linie sortownicze oraz przestawiania pojemników i przemieszczania wysortowanych i zbelowanych materiałów. Opcjonalnie może służyć m. in. do utrzymywania czystości i porządku na terenie zakładu, ponieważ spośród wielu możliwości można ją wyposażyć w zamiatarkę lub pług. Ze względu na zakup 2-letniego sprzętu zaoszczędzono w stosunku do ceny nowego ok. 40 proc.
  • W drodze przetargu został wyłoniony dostawca używanych pojemników z tworzywa o pojemności 240 litrów do zbiórki odpadów komunalnych, w ilości 600 sztuk, w co najmniej 2 kolorach. PHU “IMPEX” ze Szczecina zrealizuje zamówienie za kwotę 33 672 zł. Pojemniki posłużą do selektywnej zbiórki w posesjach i gospodarstwach indywidualnych na terenie sołectw gminy Łęczna. Zostaną one użyczone nieodpłatnie wszystkim, którzy podpiszą umowy na odbiór odpadów z łęczyńskim PGKiM.
  • 23 października odbył się odbiór I etapu ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie rzeki Świnki w Łęcznej. Roboty ziemne zostały wykonane na długości 175,18 mb., nawierzchnia na długości 145,28 mb. Cała ścieżka będzie przebiegała do ul. Chełmskiej, ale czy i jaka długość będzie realizowana w przyszłym roku zależy od budżetu gminy. Wykonawcą I etapu była firma “RODEX” z Łęcznej, która zaoferowała kwotę 29 941 zł.
  • Został unieważniony przetarg na budowę schroniska socjalnego. Powodem były błędy w złożonych ofertach.

Przypominamy, że informacje o wszystkich postępowaniach przetargowych są zamieszczane także w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna: www.leczna.pl/bip.htm. Odnośnik do BIP znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.leczna.pl.