Biuletyn informacyjny - nr 6 (44) 23 grudnia 2002 r.
Komisje Stałe Rady Miejskiej

W strukturach Rady Miejskiej funkcjonują komisje stałe, które na posiedzeniach omawiają zagadnienia z poszczególnych dziedzin oraz opiniują projekty uchwał Rady.
W obecnej kadencji działa 9 komisji stałych. Oto ich składy:

 • komisja rewizyjna:
  Zbigniew Tadyniewicz – przewodniczący
  Anna Gąsior 
  Roman Misiewicz 
  Anna Krzyżanek 
  Józef Matysiak 
  Bogusław Góral

 • komisja gospodarki finansowej i budżetu:
  Jan Skibiński – przewodniczący
  Krystyna Borkowska 
  Stanisław Adamczyk 
  Anna Gąsior 
  Kazimierz Budka 
  Wit Grygiel

 • komisja rolnictwa:
  Wit Grygiel – przewodniczący
  Piotr Nowak 
  Roman Medyński 
  Roman Misiewicz 
  Zbigniew Tadyniewicz 
  Jan Skibiński

 • komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska:
  Leszek Kubiak – przewodniczący
  Wojciech Drozd 
  Zbigniew Tadyniewicz 
  Bogusław Góral 
  Roman Kościelski 
  Janusz Matysek 
  Roman Medyński

 • komisja kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży:
  Stanisław Adamczyk – przewodniczący
  Bogusław Góral 
  Roman Kościelski 
  Krzysztof Mężyński 
  Józef Matysiak 
  Leszek Kubiak

 • komisja d/s bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego:
  Krzysztof Mężyński – przewodniczący
  Kazimierz Budka 
  Mirosława Pinda 
  Piotr Nowak 
  Józef Matysiak 
  Kazimierz Gruszczyk

 • komisja oświaty:
  Anna Gąsior – przewodniczący
  Stanisław Adamczyk 
  Wit Grygiel 
  Janusz Matysek 
  Wojciech Drozd 
  Anna Krzyżanek

 • komisja zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej:
  Mirosława Pinda – przewodniczący
  Roman Kościelski 
  Krystyna Borkowska 
  Anna Krzyżanek 
  Piotr Nowak 
  Krzysztof Mężyński 
  Kazimierz Gruszczyk

 • komisja etyki:
  Kazimierz Gruszczyk – przewodniczący
  Mirosława Pinda 
  Kazimierz Budka 
  Roman Kościelski 
  Wojciech Drozd 
  Roman Medyński