Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
Zarząd Miasta Łęczna i Likwidator SP MZOZ informują, że z dniem 31.12.2001r. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zaprzestaje działalności.Świadczenia zdrowotne udzielane dotychczas przez SP MZOZ od 01.01.2002r. będą nadal wykonywane nieodpłatnie, w ramach umowy z Lubelską Regionalną Kasą Chorych przez niżej wymienione Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w następujących Przychodniach: • Przychodnia Nr 1 Łęczna ul. Rynek II
 • NZOZ

 • Przychodnia Nr 1 Łęczna ul. Rynek II
 • NZOZ "Twój Lekarz"
 • Lek. med. Piotr Jastrzębski
 • Lek. med. Emilia Łukowska

 • Przychodnia Nr 2 Łęczna, ul. Staszica 9
 • NZOZ "Lek-med - 2"
 • Lek. med. Krystyna Pietras - Kołtunik
 • Lek. med. Grażyna Maksymiuk
 • Lek. med. Elżbieta Wójtowicz
 • Lek. med. Anna Solecka

 • Przychodnia Nr 3 Łęczna, ul. Jaśminowa 4
 • NZOZ "Lek-med - 3"
 • Lek. med. Dorota Boruch
 • Lek. med. Barbara Piotruk
 • Lek. med. Halina Romanek
 • Lek. med. Andrzej Łukasik

 • Lek. med. Jolanta Andrzejuk dotychczas zatrudniona w Przychodni Nr 1 od dnia 01.12.2001r. pracuje w SGL
 • Lek. med. Jolanta Andrzejuk dotychczas zatrudniona w Przychodni Nr 1 od dnia 01.12.2001r. pracuje w SGL
 • "Sanitas", który ma swoją siedzibę w Przychodni Nr 2 Łęczna ul. Staszica 9.

  Likwidator SP MZOZ                   Burmistrz Miasta Łęczna
    Zdzisław Mielnik                            Jacek Józenko