Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
Odszedł Imre Egerhazi - przyjaciel z Hajduadhaz      Łęczna współpracuje z dwoma miastami partnerskimi: Hajduhadhaz na Węgrzech i Treviolo we Włoszech. Umowa podpisana 6 lat temu przez ówczesnego burmistrz Łęcznej Jerzego Blicharskiego potwierdziła przyjaźń z mieszkańcami węgierskiego Hajduhadhaz. Później umowę partnerską przedłużono o następne kilka lat już przy zaangażowaniu wiceburmistrza Jacka Paproty. Umowa dotyczy wymiany kolonijnej, kulturalnej (grup teatralnych, muzycznych), wycieczek pracowników urzędów obu miast oraz wszelkiej innej działalności kulturalnej i gospodarczej. Jednym z wielkich propagatorów współpracy i przyjaźni pomiędzy naszymi miastami był Imre Egerhazi - niestrudzony krzewiciel piękna, sztuki, przyjaźni między wszystkimi narodami. Pokochał Łęczną i mieszkańców. Z wielkim więc zaskoczeniem i smutkiem dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci wybitnego człowieka i naszego przyjaciela. Imre był propagatorem przede wszystkim plenerów malarskich dla artystów z Łęcznej i Hajduadhaz, ale nie tylko. Na te plenery przyjeżdżali artyści z innych miast i państw. Imre Egerhazi odszedł nagle ginąc pod kołami autobusu w swoim ukochanym Hajduadhaz. Delegacja naszego miasta z Jerzym Chmielewskim i Małgorzatą Dziadko - członkami Zarządu oraz Majką Zuzańską - przedstawicielką Domu Kultury w Łęcznej pojechali na pogrzeb, który odbył się w Debreczynie 30 listopada na cmentarzu komunalnym. Za to że z nami byłeś Imre - dziękujemy! Pozostaniesz w naszej pamięci jako nasz Wielki Przyjaciel!