Biuletyn informacyjny - nr 4(42) 2 grudnia 2001 r.
Wykaz uchwał podjętych na XLV-ej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.10.2001


  • Nr XLV/362/2001 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna (wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego)

  • Nr XLV/363/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna" (uwzględniono w uchwale uzgodniony z NFOŚiGW harmonogram finansowania inwestycji)

  • Nr XLV/364/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna (wprowadzenie do budżetu zwiększonej kwoty pożyczki z NFOŚiGW)

  • Nr XLV/365/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna (uwzględnienie w budżecie zwiększenia części dochodów oraz zmian w wydatkach)

  • Nr XLV/366/2001 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna (zmiany w GFOŚiGW)

  • Nr XLV/367/2001 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Łęczna do Rady Nadzorczej "Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. (w głosowaniu tajnym wytypowano Pana Jacka Paprotę)