Biuletyn informacyjny - nr 4(42) 2 grudnia 2001 r.
Inwestycje w realizacji


  • Remont nakładki asfaltobetonowej na ul. Obrońców Pokoju - nie dokonano odbioru, obecnie trwa usuwanie przez wykonawcę (PGKiM Spółka z o.o. z Łęcznej) usterek ujawnionych w toku odbioru.

  • Nieudana próba odbioru herbów wjazdowych - komisja zarzuciła wykonawcy (P.W. "ATEST" z Łecznej) usterki w zamocowaniu tablic oraz estetyce wykonania konstrukcji no-śnej i spawów, kolejny odbiór nastąpi po usunięciu usterek.

  • Rozpoczęto kanalizację z dwóch stron, "na styk", od przepompowni oraz od ulicy Nowokościelnej. Do chwili obecnej zrealizowano budynek przepompowni oraz kanalizację podciśnieniową, rurociąg tłoczny w ulicach Nowokościelna, Partyzancka, Krótka, Plac Kanałowy oraz część ul. Jana Pawła II i Średniej. Doprowadzono również kable energetyczne zasilające przepompownię, a także wykonano przewierty wraz z ułożeniem rur osłonowych pod przyszłe kolektory pod ulicą Jana Pawła II.