Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
PGKiM na początku zmian.

      Dla społeczności lokalnej istnienie i prawidłowe funkcjonowanie największego zakładu w Łęcznej zatrudniającego 130 osób, stanowiącego od 1 lipca 1978 roku samodzielne przedsiębiorstwo, oraz spełniającego podstawowe funkcje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - wymaga szczególnej troski. Troska ta wypływa z jednej strony od właściciela - czyli Zarządu Miasta Łęczna odpowiadającego za majątek gminy wniesiony do spółki, zaś z drugiej od podstawowych klientów przedsiębiorstwa, a więc mieszkańców gminy.
      Organy gminy powołując spółkę dla zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności gminnej (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czy wywóz odpadów), stwarzają gwarancje świadczenia usług na odpowiednim poziomie oraz dbają o to, by majątek gminy nie ulegał obniżeniu w swej wartości, rezerwując zarazem sobie prawo do wpływu na kształtowanie opłat.
      Mieszkańcy Łęcznej chcą korzystać z dobrej jakościowo wody, bezproblemowo odprowadzać ścieki, oraz pozbywać się w sposób nieuciążliwy śmieci. Jednocześnie oczekują, że właściwą jakość proponowanych usług będzie można uzyskać za niewygórowane opłaty. Podstawowym warunkiem spełnienia powyższych - niewątpliwie słusznych oczekiwań - jest dobrze i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo nie nastawione wyłącznie na zysk, ale również przedsiębiorstwo, które nie jest konsumentem własnego kapitału.
      Koniec XX wieku wprowadził mikroprocesory i Internet do większości przedsiębiorstw. Ci, którzy nie poddali się zmianom jakie przyniosła nam cywilizacja borykają się z ogromnymi problemami zarówno natury technicznej jak i prawnej. Aby im sprostać, PGKiM w Łęcznej musi rozpocząć wielopłaszczyznowy cykl reorganizacji dostosowujący przedsiębiorstwo do obowiązujących wymogów. Konieczne zmiany będą łączyły się z dużymi nakładami pieniężnymi, których wyraźny efekt będziemy mogli zauważyć i odczuć po kilku latach. Niestety, największy ciężar tych przeobrażeń, będzie spoczywał przede wszystkim na pracownikach firmy. Dla pełnej realizacji i zrozumienia tych działań, bardzo istotna jest współpraca i zaufanie całej społeczności lokalnej, a więc pracowników PGKiM, Rady i Zarządu Miasta, mieszkańców gminy i współpracujących firm, a wszystko po to, by jedno z najważniejszych przedsiębiorstw w mieście w jak najkrótszym czasie wróciło do właściwego funkcjonowania.
      Rozpoczęliśmy już działania usprawniające funkcjonowanie jak: zmiany organizacyjne, skuteczna windykacja należności za niezapłacone rachunki czy demontaż wodomierzy największym dłużnikom. O efektach tych i innych działań poinformujemy w następnych numerach biuletynu.


Krzysztof Krzyżanowski
Prezes PGKiM Łęczna