Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
KALENDARIUM

WRZESIEŃ
  • 9 września 2001 - odbyły się parafialno-gminne Dożynki 2001, gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Nowogrodu.
  • 21-23 września - Łęczna wzięła udział w akcji ""Sprzątanie Świata - Polska"
  • 24 września - oddano do użytku dywanik asfaltowy długości 676 mb. na drodze gminnej w Witaniowie
  • 28-30 września - odbyły się uroczystości związane z obchodami XX-lecia Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej. W programie: odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I SP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, otwarcie pracowni informatycznej i multimedialnej przekazanej przez MEN, pokazy sportowe, dyskoteka oraz Bal Absolwenta,

    PAŹDZIERNIK
  • 5-7 października - odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki, tegoroczny festiwal odbył się pod hasłem ""Niosę sobie radość". W programie: przegląd wszystkich uczestników festiwalu, dyskoteka oraz na zakończenia parada ulicami miasta
  • 14 październik - Ósmy Bieg Jesieni, oś. Niepodległości w Łęcznej, bieg rozegrano w kategoriach skrzatów, kadetów i juniorów.