Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Dobrze spożytkowana dotacja

      Miejsko-Górniczy Klub Sportowy GWAREK powstał w 1995 roku, jako typowy klub bokserski, który dzisiaj może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami sportowymi w ekstraklasie, a także wychowaniem dzieci i młodzieży w tej dziedzinie sportu. Dzięki kilku zapaleńcom - społecznikom lubiącym oprócz sportu, również teatr, poezję śpiewaną; powstała grupa amatorska, która z wielką pasją oddaje się występom na zaimprowizowanej scenie w Gwarku, organizowane są konkursy recytatorskie (Wiosna, Jesień), konkursy poezji śpiewanej, Łęczyńska Szansa na Sukces - konkurs piosenki.
      Gwarek postarał się dzięki znacznej pomocy Rady Miasta, oraz Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance o rozbudowę swoich pomieszczeń poprzez adaptację budynku byłej kotłowni.
      5 października 2000r rozpoczęła się rozbudowa siedziby, poprzedzona wykonawstwem projektu i otrzymaniem zgody na wspomnianą inwestycję. Dziś już po wielu wspólnie pokonanych trudnościach możemy stwierdzić, że adaptacja Gwarka jest zrealizowana. Powstała funkcjonalna sala, która może spełniać różnorodne funkcje sportowe i rekreacyjne (sauna, aerobik) jak i kulturalne (profesjonalna scena, oświetlenie, nagłośnienie). Warto wspomnieć, że przy budowie była zatrudniona na zasadzie praktyk zawodowych młodzież z ZSZ ze szkoły przy ul. Szkolnej. Wiele prac wykonano całkowicie społecznie, przez działaczy i sympatyków klubu. Myślimy, że przyszły obiekt będzie pełnił służebną rolę dla wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta.(J.Ch.)