Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Budżet burmistrza

      W budżecie Gminy Łęczna na rok 2002 należy uwzględnić nakłady finansowe na rozpoczęte już inwestycje; czyli kontynuację rozpoczętej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach II etapu inwestycji, oraz dokończenie rozpoczętej w tym roku przebudowy ulicy Obrońców Pokoju. Ponadto muszą znaleźć się pieniądze na kontynuację budowy dróg gminnych w kolejności zgodnej z przyjętą przez Radę Miejską strategią budowy dróg i wykup gruntu w centrum miasta (w okolicach dworca autobusowego) z przeznaczeniem pod budowę Centrum Administracyjnego.
      Ponadto w budżecie znajdą się środki na zadania własne gminy. Zarząd Miasta już w najbliższym czasie przedstawi Radzie Miasta szczegółowy projekt budżetu na rok następny.Jacek Józenko