Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
APEL do mieszkańców Ziemi Łęczyńskiej

      Zbliża się dzień 11-ty listopada 2001roku, 83-cia rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, po 123 latach niewoli. Obchody Święta Niepodległości w Łęcznej zapowiadają się bardzo uroczyście. Początek obchodów poprzedzi uroczysta Msza Święta. Udział w niej wezmą przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, zaproszeni goście, kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy Ziemi Łęczyńskiej.       Jednym z punktów programu będzie odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia męczeństwa osób z Ziemi Łęczyńskiej walczących z najeźdżcą i okupantem w obronie Narodu Polskiego w latach 1939-1989. Z inicjatywy Radnych III-ej kadencji została powołana Grupa Inicjatywna ds. Budowy Pomnika /Tablicy/ w Łęcznej.
      Odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku chwale i ich wiecznej pamięci będzie skromną prośbą spłacenia zaciągniętego długu wdzięczności u tych, dzięki których ofierze żyjemy.
Przybliżony koszt wykonania tablicy wyniesie 3 300 zł. Nawet symboliczne wpłaty na podane konto będą wyrazem poparcia i postawy patriotycznej naszego środowiska.


Konto, na które można dokonywać wpłat:
BS Łęczna 86930006-4200-27414-12-26Grupa inicjatywna