Biuletyn informacyjny - nr 2(40) 24 września 2001 r.
Było radośnie

      Rada Miejska, doceniając wysiłek wszystkich organizatorów, a w szczególności Kapeli "KARBON", gratuluje i dziękuje za zorganizowanie i poprowadzenie

IV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych.


Godnym odnotowania jest również fakt wydania "Festiwalowego folderu-programu" z interesującą redakcją uświadamiającą bogate tradycje historyczne miasta, a zwłaszcza Jarmarków Łęczyńskich.

      Znaczący wkład w realizację tego kulturalnego wydarzenia włożyli sponsorzy, którym w tym miejscu również dziękujemy. Podziękowania należą się zwłaszcza takim firmom, organizacjom i instytucjom jak: Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Związek Zawodowy Górników w Polsce przy L.W. "Bogdanka" S.A., Związek Zawodowy "Kadra" przy L.W. "Bogdanka" S.A., Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Starostwo Powiatu Łęczyńskiego. FRUCTO-MAJ Sp. z o.o. Granice ZPOW Milejów, Salon Kwiatowy "Monika" z Łęcznej i Kwiaciarnia Państwa Borków z Łęcznej.

      

Szczególne słowa kierujemy do wielce wyrobionej, kulturalnej Widowni Festiwalowej, której postawa i spontaniczność w decydującej mierze przyczyniła się do stworzenia niepowtarzalnej, serdecznej atmosfery towarzyszącej odwiedzinom kapel na podwórkach i ulicach Łęcznej.

Wielkie dzięki dla wszystkich, bez których tak wspaniała impreza nie mogłaby się
w Łęcznej odbyć.

Przewodnicząca Komisji Kultury RM
Małgorzata Dziadko