Biuletyn informacyjny - nr 2(40) 24 września 2001 r.
Nowe możliwości dla mieszkańców

Plan zagospodarowania

      Po przyjęciu przez Radę Miejską i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wszedł w życie plan zagospodarowania przestrzennego dla Kol. Trębaczów. Wiele terenów, gdzie dotychczas mogły być jedynie uprawy rolne, będzie można wykorzystać obecnie pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i działalność gospodarczą.
      Osiedle Kol. Trębaczów było dotychczas osiedlem tylko z nazwy. Możliwości jakie niesie z sobą plan zagospodarowania dają szansę na to, że z czasem powstanie tam osiedle z prawdziwego zdarzenia. Dobrym pomysłem było zaprojektowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne i usługi z zachodniej strony Łęcznej, od strony wjazdu do Łęcznej z Lublina. Z punkty widzenia całości układu urbanistycznego miasta nie jest wskazany rozwój zabudowy na wschód od osiedli Niepodległości i Bobrowniki. Celem wręcz strategicznym powinno być wspieranie inwestycji "wypełniających" miasto (tereny pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi i ul. Krasnystawską) oraz właśnie doprowadzenie do powstania uporządkowanej i nowoczesnej zabudowy od strony wjazdu do Łęcznej.
      Oprócz Kol. Trębaczów w związku ze zmianą planu nowe możliwości otworzyły się również dla właścicieli terenów w klinie pomiędzy ul. Piłsudskiego i al. Jana Pawła II. Obecnie plan zagospodarowania przestrzennego podlega zmianom na obszarze os. Samsonowicza oraz w kilku innych miejscach na terenie miasta. Zmiany uprawomocnią się i wejdą w życie na początku przyszłego roku. Wszystko po to, aby umożliwić powstanie nowych inwestycji, dać szansę na powstanie nowej zabudowy jedno i wielorodzinnej, dostosować plan do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Jacek Paprota