Biuletyn informacyjny - nr 2(40) 24 września 2001 r.
Co i gdzie budujemy

Pomimo kłopotów budżetowych w gminie Łęczna ciągle prowadzone są prace inwestycyjne. Oto wykaz aktualnie realizowanych inwestycji gminnych:

  • Dywanik asfaltowy na drodze w Kol. Podzamcze - inwestycja realizowana będzie do końca września br.

  • Budowa drogi gminnej w technologii żużlu stabilizowanego asfaltem w Ciechankach Łęczyńskich - od 18 września do 10 października

  • Remont ulicy Obrońców Pokoju w Łęcznej (nowa warstwa asfaltu oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych) - rozpoczęcie 28 września, zakończenie 25 października

  • Wykonanie konstrukcji nośnej i zamocowanie herbów miasta Łęczna wraz z herbami miast partnerskich przy drogach wjazdowych do miasta - zakończenie prac 11 października br.

  • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Witaniów - realizacja od 4 do 18 października.