Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
KALENDARIUM

31.01.2001 r.

 • uchwalenie budżetu gminy Łęczna na 2001 rok
 • decyzja Rady Miejskiej o wznowieniu wydawania Biuletynu

  20.02.2001 r.
 • odbiór techniczny szkolnej sali sportowej przy ZSO Nr 1 w Łęcznej

  22.02.2001 r.
 • ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łęczna - II etap

  03.03.2001 r.
 • uroczystość nadania imion i wręczenia sztandarów szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łęcznej - Gminazjum Nr 1 im.Króla Bolesława Chrobrego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także oddania do użytku szkolnej sali sportowej.

  2-6.04.2001 r.
 • pobyt w Łęcznej grupy teatralnej młodzieży z partnerskiego miasta Hajduhadhaz - dwa przedstawienia sztuki J.Szaniawskiego "Adwokat i róże"