Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Środki pomocowe na inwestycje gminne

Gmina Łęczna należy do grona gmin, których potrzeby inwestycyjne są niewspółmierne do posiadanych środków finansowych. Wobec powyższego władze samorządowe podjęły działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji z aktualnie dostępnych programów pomocowych dla polskich samorządów:

 1. Kanalizacja sanitarna dla miasta Łęczna:
  • Fundusz preakcesyjny PHARE 2000 -
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (kontrakt Województwa z Rządem)
 2. Wykonanie dywanika asfaltowego w Kol. Podzamcze:
  • Bank Światowy ( w ramach PAOW )
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (kontrakt Województwa z Rządem)
 3. Droga gminna nr 2211020 w Ciechankach Łęczyńskich
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (kontrakt Województwa z Rządem)
 4. Wykonanie dywanika asfaltowego w Witaniowie
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (kontrakt Województwa z Rządem)
 5. Zapewnienie dojazdu do pól dla gospodarstw położonych przy drodze gminnej nr 2211001 w Witaniowie
  • Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

W najbliższym czasie będziemy również czynić starania pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach funduszu preakcesyjnego SAPARD. Niestety, jak wynika z ostatnich informacji przedstawicieli rządu, w tym roku nie będzie możliwe uruchomienie funduszy z tego programu. Zarząd Miasta Łęczna będzie chciał jednak z niego skorzystać w roku przyszłym.

Otrzymanie potencjalnego dofinansowania przyśpieszy realizację w/w inwestycji, wzmocni rangę Łęcznej oddziałującej w sposób naturalny na rozwój całej Gminy oraz stworzy warunki do restrukturyzacji rolnictwa i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

mgr inż. Radosław Tkaczyk